Dr hab. Anna Michalska, prof. UMK

Działania Studenckiego Koła Naukowego „Socjalia” w ramach uczestnictwa w programie Świętokrzyskie plus Młodzież

Studenckie Koło Naukowe „Socjalia” zrzeszające studentów kierunku praca socjalna, miało możliwość skorzystania z Programu aktywizacji młodzieży województwa świętokrzyskiego – Świętokrzyskie plus Młodzież. W ramach otrzymanego dofinansowania Koło zorganizowało dwa wydarzenia.

Pierwszym z nich był wykład otwarty dr hab. Anny Michalskiej na temat: „Wieloproblemowość sytuacji kryzysowych jako współczesne wyzwanie dla nauk społecznych”. W wydarzeniu wzięli udział studenci WPP, członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Socjalia”, pracownicy, Władze Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Dyrekcja Instytutu Pedagogiki oraz Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Drugim wydarzeniem była całodniowa wycieczka do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, realizowana pod hasłem „Integracja międzykulturowa”. W wycieczce udział wzięły dzieci narodowości ukraińskiej oraz polskiej, uczęszczające do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Dzieci miały możliwość zwiedzenia wraz z przewodnikami: Parku i Muzeum Jurajskiego, prehistorycznego Oceanarium, Zwierzyńca Bałtowskiego, Polski w miniaturze oraz Wioski Czarownic „Sabatówka”, o także wspólnej zabawy przy ognisku.

Wydarzenia finansowane były ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.