w pierwszym rzędzie siedzą zaproszeni goście. Na zdjęciu od lewej: Dziekan Wydziału dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK, Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek oraz Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

IX Świętokrzyskie Dni Profilaktyki Konferencja „Doświadczenie traumy w biegu życia”

19 maja 2022 r., Centrum Edukacji Artystycznej UJK

W dniach 18-20 maja 2022 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach obchodziliśmy IX Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. W tym roku dotyczyły one tematyki „Doświadczenie traumy w biegu życia”.

Wydarzenie uświetnili swoją obecnością JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Stanisław Głuszek, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz przedstawiciele wielu miejskich, powiatowych oraz gminnych instytucji.

W trakcie trzydniowych obrad można było uczestniczyć w ciekawych warsztatach oraz wykładach, które odbywały się w dwóch panelach. Znakomici goście z różnych polskich uczelni prezentowali interesujące wyniki badań i analizy teoretyczne. W obradach uczestniczył m.in. pomysłodawca i współtwórca Świętokrzyskich Dni Profilaktyki ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski.

W trakcie drugiego panelu konferencji wręczono nagrody za konkurs organizowany wspólnie przez Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Miasto Kielce oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach kampanii „Twoje zdrowie – nasza sprawa”.

Zwieńczeniem wydarzenia był koncert Pawła Orkisza, który zaprezentował publiczności autorskie interpretacje znanych przebojów Leonarda Cohena.

Inf.: Katedra Psychologii
Foto: Kazimierz Kunisz / UJK