Plakat z zaproszeniem na konferencję 02.02.2024 r

Konferencja Naukowa pod tytułem „…kiedy życie traci sens… podejście integralne w pracy terapeutycznej” 2 luty 2024 r.

Plakat z zaproszeniem na konferencję 02.02.2024 r

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem „…kiedy życie traci sens… podejście integralne w pracy terapeutycznej”. Konferencja odbędzie się w Kielcach: 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
(ul. Krakowska 11, Kielce)
2 lutego 2024 roku

Aula imienia ks. Stanisława Konarskiego

Tematem wiodącym konferencji jest problematyka pustki egzystencjalnej, która powstaje m.in. na skutek utraty poczucia sensu życia. Poruszane tematy mieszczą się w myśli przewodniej III wiedeńskiej szkoły psychoterapeutycznej: Logoterapii V. E. Frankla oraz Noo-psychosomatyki skonceptualizowanej przez Prof. K. Popielskiego (KUL, Lublin).

Celem konferencji jest integracja przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, nurtów psychoterapeutycznych oraz organizacji wspierających ludzi w trudnych sytuacjach życiowych.

Do wzięcia udziału zapraszamy filozofów, psychologów, socjologów, psychoterapeutów, socjoterapeutów oraz wszystkich – którym bliska jest poruszana przez nas problematyka. Szczególne zaproszenie kierujemy do świata akademickiego: naukowców, studentów i doktorantów.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo skorzystać z okazji wspólnego spotkania, a zaplanowane sesje tematyczne staną się okazją do zgłębienia wiedzy, wysłuchania wielu ciekawych i praktycznych wykładów wygłoszonych przez uznanych ekspertów w dziedzinie myśli o człowieku.

Wystąpienia prelegentów, po pozytywnej recenzji artykułów, planujemy wydać w monografii pokonferencyjnej.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego serdecznie zapraszamy!

Dr hab. Krzystof Gąsior, Prof. UJK 

Kierownik Katedry Psychologii WPP UJK

Dr Lilia Suchocka
Prezes Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic (Lublin)
Prezes Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-psychosomatyki (Lublin)

 Udział w konferencji jest bezpłatny.