Dr Iwona Zwierzchowska odpowiada o transgresji nauczyciela przedszkola na przykładzie swoich doświadczeń

Nauczycielskie transgresje we wczesnej edukacji – twórczość osobista i jej społeczne oddziaływanie we współczesnym świecie

Studenckie Koło Naukowe „Elementarni” zorganizowało na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach konferencję naukową dla studentów, połączoną z warsztatami pt. „Nauczycielskie transgresje we wczesnej edukacji – twórczość osobista i jej społeczne oddziaływanie we współczesnym świecie”. Wydarzenie finansowane było ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.

Konferencja została podzielona na dwie części.  Pierwsza odbyła się 31 maja, druga 12 czerwca. Wydarzenie było skierowane do studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz nauczycieli akademickich pracujących na tym kierunku, którzy bardzo licznie skorzystali z zaproszenia.


Foto: Rafał Krakowiak/UJK

31.05.2023 r.

Rozpoczęcie konferencji przez Panią Wicedyrektor Instytutu Pedagogiki ds. Ogólnych prof. Ilonę Żeber-Dzikowską Przewodnicząca SKN „Elementarni” Izabela Pytka (IV rok PPW) przedstawia działalność koła Fragment wykładu dr Zofii Okraj (UJK) pt. Specyfika, rodzaje i uwarunkowania transgresji w teorii i działaniach ludzkich
 
Fragment wykładu prof. Barbary Bilewicz-Kużmy (UMCS) pt. Pedagogika Freblowska w wychowaniu przedszkolnym – reminiscencje i aktualia. Wykorzystanie darów Froebla w edukacji Fragment warsztatów prowadzonych przez dr Małgorzatę Centner-Guz  

12.06.2023 r.