Zakład Pracy Socjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: PRACA SOCJALNA W TEORII I PRAKTYCE. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE w dniach 21-22 listopada 2023 roku

PRACA SOCJALNA W TEORII I PRAKTYCE. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE/SOCIAL WORK IN THEORY AND PRACTICE. INTERDISCIPLINARY APPROACH

Zakład Pracy Socjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: PRACA SOCJALNA W TEORII I PRAKTYCE. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE w dniach 21-22 listopada 2023 roku

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Doskonała Nauka II".

Zakład Pracy Socjalnej, Instytut Pedagogiki,

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

serdecznie zapraszają do udziału

w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat:

 

PRACA SOCJALNA W TEORII I PRAKTYCE.

UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE

w dniach 21-22 listopada 2023 roku

KOMUNIKAT

PROGRAM

WYTYCZNE DLA AUTORÓW ZGŁASZAJĄCYCH ARTYKUŁ DO MONOGRAFII


Ladies and Gentlemen,

Department of Social Work, Institute of Pedagogy,

Faculty of Pedagogy and Psychology of the Jan Kochanowski University in Kielce

cordially invite you to participate

in the 3rd International Scientific Conference on:

SOCIAL WORK IN THEORY AND PRACTICE.

INTERDISCIPLINARY APPROACH

on November 21-22, 2023

ANNOUNCEMENT

PROGRAM