Logo programu ERASMUS+

Rekrutacja do Programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

Drodzy Studenci i Doktoranci!

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej UJK rozpoczyna rekrutację do Programu Erasmus+ na studia i praktyki w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 listopada 2022 do godziny 12:00.

Jest to oferta dla wszystkich studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którzy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenie w ramach wymiany międzynarodowej.

Do udziału w naborze szczególnie zapraszamy studentów, którzy są zdecydowani na wyjazd zagraniczny na studia lub praktyki w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego. Studentów planujących wyjazd w przyszłym roku akademickim zapraszamy do udziału w rekrutacji wiosennej, którą przeprowadzimy w pierwszych miesiącach 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy online znajduje się na stronie: 
https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/rekrutacja/

Do formularza zgłoszeniowego prosimy dołączyć:

  • CV w języku polskim i angielskim
  • certyfikat znajomości języka angielskiego (jeżeli jest)
  • decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)

Szczegółowych informacji udziela

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej
25-369 Kielce, Żeromskiego 5, 
pokój nr 308
erasmus@ujk.edu.pl

Agnieszka Wilczkowska
tel. 041 349 72 73,
e-mail: agnieszka.wilczkowska@ujk.edu.pl

Kinga Koziarska  
tel. 041 349 72 97,
e-mail: kgola@ujk.edu.pl 

Więcej informacji na stronie http://www.erasmus.ujk.edu.pl/

Skip to content