Chór UTW Chęciny

„Spotkanie Noworoczne z Kolędą i Pastorałką” dla seniorów, zorganizowane w ramach działań Otwartego Uniwersytetu Seniorów UJK

20 stycznia 2023 r., Centrum Edukacji Artystycznej UJK

W dniu 20.01.2023 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyło się  „Spotkanie Noworoczne z Kolędą i Pastorałką”  dla seniorów,  które zostało zorganizowane w ramach działań Uniwersytetu Seniorów UJK. Organizatorem wydarzenia była dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska, koordynator Uniwersytetu Seniorów działającego w strukturze Uniwersytetu Otwartego UJK, wsparta przez pracowników Zakładu Edukacji Dorosłych: dr hab. Agatę Chabior, prof. UJK, dr hab. Małgorzatę Stawiak – Ososińską, prof. UJK, dr Agatę Jopkiewicz, dr Renatę Miszczuk i dr Annę Przygodę. Spotkanie składało się z części artystycznej i naukowej. W części artystycznej swoje występy zaprezentowali  studenci Kierunku Pedagogika II rok I stopnia, a także  seniorzy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Jędrzejowie i Chęcinach oraz przedstawiciele Świętokrzyskiego Uniwersytetu Ludowego. Wykład na temat  „Jak to z tą kolędą było….” wygłosiła  dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska, prof. UJK, bedąca koordynatortem artystycznym i naukowym wydarzenia. Spotkanie zostało zwieńczone wspólnym kolędowaniem wszystkich zaproszonych gości.

Powyższe wydarzenie wpisuje się w cykliczną współpracę Uniwersytetu Seniorów UJK oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz aktywizacji seniorów.


Foto. mgr Tomasz Żelichowski

Skip to content