Spotkanie ze studentami uczestniczącymi w przygotowaniach do konferencji - mgr Ewa Misiorowska, dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. UJK, mgr Aleksandra Dymińska.

Spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi Aktywność dr Małgorzaty Kwaśniewskiej wyróżniona na posiedzeniu Uczelnianej Komisji ds. Kształcenia

11 maja 2022 r., Wydział Pedagogiki i Psychologii

Na posiedzeniu 18 maja 2022 r. UKK wyróżniła aktywność Koordynator KZJK dla kierunku PPW dr Małgorzaty Kwaśniewskiej jako przykład dobrych praktyk i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

11 maja 2022 roku odbyło się spotkanie władz Wydziału Pedagogiki i Psychologii i Instytutu Pedagogiki oraz studentów V roku kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia stacjonarne) z interesariuszami zewnętrznymi:

  • Panią mgr Aleksandrą Dymińską – Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach, która poprowadziła wykład nt. „Zasady rozmowy kwalifikacyjnej o przyjęcie do pracy w przedszkolu”;
  • Panią mgr Ewą Misiorowską – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Kielcach, która poprowadziła wykład nt. „Pierwsze lata pracy zawodowej w szkole podstawowej – wymagania formalne (i nieformalne)”.

Koordynatorem spotkania była dr Małgorzata Kwaśniewska.

Inf.: Małgorzata Kwaśniewska
Foto: Małgorzata Kwaśniewska

Skip to content