Studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi dla studentów kierunku PPW

W dniu 26 kwietnia 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie władz Wydziału Pedagogiki i Psychologii i Instytutu Pedagogiki oraz studentów wszystkich roczników kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia stacjonarne) z interesariuszami zewnętrznymi. Spotkanie było poświęcone przygotowaniu studentów do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i wpisało się w cykliczne wydarzenia służące wsparciu studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy.

Program spotkania obejmował następujące wykłady:

mgr Jadwiga Grzyb – Nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach
wykład nt. Komunikacja nauczyciela z uczniami klas I-III okiem praktyka

mgr Paula Presman – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach
wykład nt. Niuanse w uzupełnianiu dokumentacji przez nauczycieli klas I-III. Przykłady najczęstszych uwag nadzoru pedagogicznego

mgr Ewa Misiorowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Kielcach
wykład nt. Pierwsze lata pracy zawodowej w szkole podstawowej – wymagania formalne (i nieformalne)

mgr Aleksandra Dymińska – Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach
wykład nt. Zasady rozmowy kwalifikacyjnej o przyjęcie do pracy w przedszkolu

Koordynatorkami spotkania były: dr Katarzyna Rogozińska dr Małgorzata Kwaśniewska.


Foto: Rafał Krakowiak/UJK