1. Studentki Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej podczas inscenizacji opowiadania na scenie teatru Lalki i Aktora „Kubuś”

The Very Hungry Caterpillar

19.03. 2023 r. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” im. Stefana Karskiego w Kielcach.

W dniu 19 marca 2023 r. Studentki IV roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej przeprowadziły warsztaty językowe w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” im. Stefana Karskiego w Kielcach.

Spotkanie rozpoczęło się od inscenizacji opowiadania o ogromnym potencjale edukacyjnym pt. „The Very  Hungry Caterpillar” autorstwa Erica Carle’a.  Głównym tematem utworu jest cykl rozwojowy motyla, który został przedstawiony w zabawnej, odpowiedniej dla dzieci formie. Opowiadanie  stanowi bogate źródło anglojęzycznego słownictwa z takich obszarów tematycznych jak: produkty żywnościowe, dni tygodnia czy liczebniki. Jednym z celów przeprowadzonych warsztatów było zrozumienie i zapamiętanie kluczowych wyrazów z wymienionych zakresów.

Edukacyjna i zabawowa formuła warsztatów spotkała się z akceptacją dzieci, które z zaciekawieniem słuchały opowiadania oraz aktywnie uczestniczyły w językowych zadaniach.

Warsztaty przeprowadzone przez studentki wpisują się w cykl spotkań pt. „Teatralne lekcje języka angielskiego”,  które odbywają się w ramach współpracy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach.