Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. prof. UJK wita studentów i przybyłych gości, w tym Panią Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Agnieszkę Gałuszkę.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/23 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

13 października 2022 r., Centrum Edukacji Artystycznej UJK

13 października 2022 roku w Centrum Edukacji Artystycznej oficjalnie zainaugurowano nowy rok akademicki. Do udziału w uroczystości zostali zaproszeni studenci I roku studiów licencjackich i jednolitych magisterskich rozpoczynający swoją naukową przygodę na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Pani Dziekan dr hab. prof. UJK Mariola Wojciechowska przedstawiła nowym studentom naszego wydziału Panią Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Agnieszkę Gałuszkę, władze dziekańskie oraz dyrekcję Instytutu Pedagogiki i Katedry Psychologii oraz podziękowała studentom za zaufanie, za chęć uczenia się w murach naszej uczelni. W imieniu całej społeczności akademickiej życzyła wszystkim obecnym udanego startu w kolejny okres w życiu oraz wytrwałości i determinacji w osiągnięciu wybranego celu.

Z kolei nastąpiło uroczyste złożenie ślubowania, po czym Dziekan WPP dr hab. prof. UJK Mariola Wojciechowska ogłosiła rozpoczęcie roku akademickiego 2022/2023.

Wykład inauguracyjny „Psychologia Szczęścia – w poszukiwaniu utraconego raju” wygłosił dr hab. prof. UJK Paweł Kurtek (poniżej fragment wykładu), poprzedzając go autorskim wykonaniem „Ballady o szczęściu”.

Następnie przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studentów Paweł Kosowski przedstawił nowym studentom możliwości aktywnego angażowania się w sprawy Wydziału i Uczelni, zachęcając do podejmowania działań na rzecz środowiska akademickiego i lokalnego.

Całość uroczystości uświetniał Chór Katedry Muzyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod kierunkiem dr hab. prof. UJK Ewy Robak.

Częścią dopełniającą Inauguracji był recital pieśni Stanisława Moniuszki w wykonaniu Pani Renaty Drozd, której akompaniował dr hab. Andrzej Ślązak, prof. UJK.

Psychologia Szczęścia – w poszukiwaniu utraconego raju (fragment wykładu dra hab. Pawła Kurtka, prof. UJK)

Inf.: Zuzanna Zbróg /UJK
Foto: Rafał Krakowiak / UJK
Dźwięk: Marcin Pacek / UJK