Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Stanisław Głuszek i Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK

Uroczystość nadania auli w budynku CEART nazwy „Aula imienia ks. Stanisława Konarskiego”

26 stycznia 2023 r., Centrum Edukacji Artystycznej UJK

Celem wszystkich szkół jest przede wszystkim uszlachetnianie serc i dusz – ta myśl wybitnego XVIII- wiecznego pisarza, pedagoga i reformatora szkolnictwa – ks. Stanisława Konarskiego towarzyszyła uroczystości nadania jego imienia auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2023 roku. Inicjatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie im. ks. Stanisława Konarskiego w Żarczycach Dużych. Uzasadniając wybór tak godnego patrona, Dziekan Wydziału dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK powiedziała: Teraźniejszość, w której żyjemy stanowi dziedzictwo nowoczesnych idei, rozwijanych przez wybitnych myślicieli Oświecenia. Z ideami Oświecenia nadal jesteśmy głęboko związani. Stanowią one zachętę do nieustannego odczytywania z tradycji wiedzy i mądrości, ich argumentowania i refleksyjnego uaktualniania w dzisiejszym świecie.”

W uroczystości wzięło udział liczne grono przedstawicieli nauki, władz wojewódzkich, duszpasterstwa i przede wszystkim środowiska akademickiego – nauczyciele, doktoranci i studenci. Licznie reprezentowane były władze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na czele z JM Rektorem prof. dr hab. Stanisławem Głuszkiem, który dokonał uroczystego odsłonięcia napisu. Rektorowi towarzyszyli: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. Jarosław Karpacz, Kanclerz dr Aleksandra Pisarska, Kwestor Małgorzata Tomasik, Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Beata Wojciechowska, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK, Dziekan Wydziału Sztuki dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Prawa i Nauk Społecznych dr hab. Magdalena Molendowska, prof. UJK, Prodziekan ds. Muzyki Wydziału Sztuki prof. dr hab. Jerzy Mądrawski, Dziekan Filii w Sandomierzu dr hab. Piotr Sobolewski, prof. UJK, Dziekan Filii w Piotrkowie Trybunalskim dr hab. Jacek Bonarek, prof. UJK, Kierownik Centrum Wsparcia Psychologicznego i Psychoedukacji dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK, Dyrektor Biblioteki UJK Andrzej Antoniak.

Wydarzenie uświetnili swą obecnością m.in. Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Zastępca Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Renata Bilska, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce Grzegorz Sowiński, Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz Mariusz Piotrowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Miasta i Gminy Małogoszcz Michał Borowski, senator Krzysztof Słoń, biskup pomocniczy Diecezji Kieleckiej ks. Marian Florczyk, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów o. Mateusz Pindelski SP, Prezes Stowarzyszenia im. Ks. Stanisława Hieronima Konarskiego w Żarczycach Dużych Józef Błażej Włodarczyk, Prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice Marcin Perz. Na uroczystości Wydziałową Radę Samorządu Studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii reprezentowali: Paweł Kossowski i Piotr Janeczek.

Sylwetkę patrona auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii przedstawiła prof. dr hab. Ewa Kula, przybliżając zebranym Jego dokonania i fakty z życia, jednocześnie podkreślając szczególny wkład ks. Stanisława Konarskiego w działania związane z reformowaniem oświaty.

Profesjonalną oprawę muzyczną uroczystości zapewnili pracownicy Katedry Muzyki: dr Anna Parkita (fortepian) i dr Przemysław Wierzba (wiolonczela).

Wszystkim obecnym na uroczystości: władzom, gościom, pracownikom, doktorantom i studentom dziękujemy za udział w tym zaszczytnym wydarzeniu wpisującym się znacząco w historię Wydziału Pedagogiki i Psychologii.


Transmisja z wydarzenia

Foto: Andrzej Arabski / UJK
Kamery: Krzysztof Kupczewski, Rafał Krakowiak / UJK
Dźwięk: Marcin Pacek / UJK
Studio: Krzysztof Kupczewski / UJK


Skip to content