Pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem WPP

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Pedagogiki i Psychologii

7 października 2022 r., Centrum Edukacji Artystycznej UJK

7 października 2022 roku w Centrum Edukacji Artystycznej uroczyście wręczono dyplomy tegorocznym absolwentom Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

    Do udziału w uroczystości zostali zaproszeni wszyscy studenci, którzy ukończyli studia stacjonarne i niestacjonarne, studia licencjackie i magisterskie na kierunkch prowadzonych na wydziale: Pedagogika, Praca socjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Psychologia. Nie zabrakło także promotorów prac dyplomowych chcących w wyjątkowy sposób uczcić uzyskanie tytułu zawodowego magistra i licencjata swoich byłych już studentów.

    W imieniu władz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz całej społeczności akademickiej życzenia dobrych wyborów, pomyślności w realizacji wszystkich życiowych zamiarów, radości z uczestnictwa w każdym z podjętych obszarów oraz spełnienia marzeń złożyła Dziekan WPP dr hab. prof. UJK Mariola Wojciechowska, jednocześnie zapraszając Absolwentów do utrzymywania dalszych kontaktów z uczelnią, a zwłaszcza z Wydziałem.

    Mgr Krystian Łata, wspominając 5-letni czas studiów, podziękował wszystkim wykładowcom i rówieśnikom za współpracę, w tym za działalność w Wydziałowym Samorządzie Studentów.

    Uroczystość została uświetniona wspaniałym występem chóru UJK pod kierunkiem dr hab. prof. UJK Elżbiety Przystasz.

    Uroczyste wręczanie dyplomów Absolwentom WPP będzie kontynuowane w kolejnych latach.

 

Transmisja z wydarzenia

 

 

Inf.: Zuzanna Zbróg /UJK
Foto: Andrzej Arabski / UJK
Kamery: Rafał Krakowiak / UJK
Dźwięk: Marcin Pacek / UJK
Studio: Krzysztof Kupczewski / UJK

Skip to content