Instytut Pedagogiki

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. Mariola Wojciechowska


PRACOWNICY

dr hab. Sławomir Koziej

dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska

dr Elżbieta Buchcic

dr Karolina Klimczyk-Miśtal

dr Bartłomiej Kotowski

dr Jacek Szkurłat

dr Marta Wilk

dr Monika Wojtkowiak

mgr Wioletta Praszek


Cofnij do strony Instytutu Pedagogiki 

Zastępca Dyrektora Instytutu Ds. Kształcenia - dr Anna Róg, Dyrektor Instytutu Pedagogiki - dr hab. Paulina Forma, prof. UJK, Zastępca Dyrektora Instytutu Ds. Ogólnych - dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. UJK na tle głównego wejścia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

INSTYTUT PEDAGOGIKI

ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
pok. 121
tel. 41 349 6725
e-mail:

 


DYREKTOR INSTYTUTU PEDAGOGIKI

dr hab. Paulina Forma, prof. UJK

 


ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU DS. OGÓLNYCH

dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. UJK

 


ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU DS. KSZTAŁCENIA

dr Anna Róg

Skład Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki
na lata 2020-2024

lp.  Imię i nazwisko
1. prof. dr hab. Matyjas Bożena,
2. prof. dr hab. Przeniosło Małgorzata,
3. dr hab. Babiarz Mirosław, prof. UJK,
4. dr hab. Chabior Agata, prof. UJK,
5. dr hab. Chrost Sławomir, prof. UJK,
6. dr hab. Dobrołowicz Justyna, prof. UJK,
7. dr hab. Forma Paulina, prof. UJK,
8. dr hab. Koziej Sławomir, prof. UJK,
9. dr hab. Olszewski Sławomir, prof. UJK,
10. dr hab. Parys Katarzyna, prof. UJK,
11. dr hab. Stawiak-Ososińska Małgorzata, prof. UJK,
12. dr hab. Szplit Agnieszka, prof. UJK,
13. dr hab. Wojciechowska Mariola, prof. UJK,
14. dr hab. Zawadzka Bożena, prof. UJK,
15. dr hab. Zbróg Zuzanna, prof. UJK,
16. dr hab. Żeber-Dzikowska Ilona, prof. UJK.
17. dr Krawczyk-Blicharska Małgorzata,
18. dr Klasińska Barbara,
19. dr Potaczała-Perz Katarzyna,

 

Kalendarz akademicki

Wykaz tygodni i kalendarz w roku akademickim 2023/24


Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych na kierunku Pedagogika / Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Konsultacje pracowników Instytutu

Wykaz konsultacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24  PDF


Obszary badawcze

Wykaz zainteresowań badawczych pracowników Instytutu


Zasady awansu zawodowego

Informacja o zasadach awansu zawodowego nauczycieli akademickich  PDF


Harmonogram egzaminów

Harmonogram egzaminów na wszystkich kierunkach prowadzonych w Instytucie w roku akademickim 2023/24, studia stacjonarne i niestacjonarne

Przejdź do wykazu pracowników z lokalizacji:

#Kielce

#Piotrków Trybunalski


Wykaz pracowników z lokalizacji: Kielce

dr hab. Mirosław Babiarz

dr Elżbieta Buchcic

dr Beata Bugajska-Jaszczołt

dr hab. Agata Chabior

dr hab. Sławomir Chrost

dr hab. Justyna Dobrołowicz

prof. dr hab. Wanda Dróżka

dr hab. Paulina Forma

dr Anita Garbat

dr Paweł Garbuzik

dr Patrycja Hanyga

dr Izabela Jaros

dr Agata Jopkiewicz

dr hab. Anna Kieszkowska

dr Barbara Klasińska

dr Karolina Klimczyk-Miśtal

dr Aldona Kopik

 • e-mail: aldona.kopik@ujk.edu.pl
 • adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • al. IX Wieków Kielc 19, pokój nr B 1.26,
 • tel. 41 349 69 58

dr Bartłomiej Kotowski

dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska

dr hab. Sławomir Koziej

prof. dr hab. Ewa Kula

dr Małgorzata Kwaśniewska

dr Tomasz Łączek

prof. dr hab. Bożena Matyjas

dr Justyna Miko-Giedyk

dr Renata Miszczuk

dr Zofia Okraj

dr hab. Sławomir Olszewski

dr Anna Ozga

dr hab. Katarzyna Parys

dr Marzena Pękowska

dr Katarzyna Potaczała-Perz

mgr Wioletta Praszek

prof. dr hab. Małgorzata Przeniosło

dr Anna Przygoda

dr Katarzyna Rogozińska

dr Anna Róg

dr hab. Tadeusz Sakowicz

dr Joanna Sądel 

dr Aneta Skuza

dr Jacek Szkurłat

dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska

dr hab. Agnieszka Szplit

dr Marta Wilk

dr Karolina Wiśniewska

dr hab. Mariola Wojciechowska

dr Monika Wojtkowiak

dr Anna Winiarczyk

dr hab. Bożena Zawadzka

dr hab. Zuzanna Zbróg

dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska

Wykaz pracowników z lokalizacji: Piotrków Trybunalski

dr Beata Ciupińska

 • e-mail: beata.ciupinska@ujk.edu.pl
 • adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118, bud. dydakt. A, pokój nr 214
 • tel. 44 732 74 04

dr Jolanta Jarocka-Piesik

 • e-mail: jolanta.jarocka-piesik@ujk.edu.pl
 • adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118, bud. dydakt. A, pokój nr 116
 • tel. 44 732 74 03

dr Izabela Kiełtyk-Zaborowska

prof. dr hab. Mariya Leshchenko

 • e-mail: mariya.leshchenko@ujk.edu.pl
 • profesor
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118 bud. dydakt. A, pokój nr 116
 • tel. 44 732 74 03

dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła

dr hab. Władimir Pasicznik

 • e-mail: wladimir.pasicznik@ujk.edu.pl
 • profesor uczelni
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118 bud. dydakt. A, pokój nr 209
 • tel. 44 732 74 04

dr Paweł Plaskura

 • e-mail: pawel.plaskura@ujk.edu.pl
 • adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118, bud. dydakt. A, pokój nr 210
 • tel. 44 732 74 04

dr hab. Dorota Ruszkiewicz

 • e-mail: dorota.ruszkiewicz@ujk.edu.pl
 • profesor uczelni
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118 bud. dydakt. A, pokój nr 214
 • tel. 44 732 74 04

dr Michał Stolarczyk

 • e-mail: michal.stolarczyk@ujk.edu.pl
 • adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118, bud. dydakt. A, pokój nr 115
 • tel. 44 732 74 00

dr Grażyna Sztanke

 • e-mail: grazyna.sztanke@ujk.edu.pl
 • adiunkt dydaktyczny
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118, bud. dydakt. A, pokój nr 303
 • tel. 44 732 74 04

dr Katarzyna Szymczyk

 • e-mail: katarzyna.szymczyk@ujk.edu.pl
 • adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118, bud. dydakt. A, pokój nr 115
 • tel. 44 732 74 00

dr Anastazja Wilczkowska

 • e-mail: anastazja.wilczkowska@ujk.edu.pl
 • adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118, bud. dydakt. A, pokój nr 319
 • tel. 44 732 74 04

dr Olga Zamecka-Zalas

 • e-mail: olga.zamecka-zalas@ujk.edu.pl
 • adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118, bud. dydakt. A, pokój nr 117
 • tel. 44 732 74 04

Cofnij do strony Instytutu Pedagogiki 

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. Zuzanna Zbróg


PRACOWNICY

prof. dr hab. Mariya Leshchenko

dr hab. Mirosław Babiarz

dr Beata Bugajska-Jaszczołt

dr Paweł Garbuzik

dr Izabela Jaros

dr Aldona Kopik

 • adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • al. IX Wieków Kielc 19, pokój nr B 1.26,
 • tel. 41 349 69 58

dr Małgorzata Kwaśniewska

dr Anna Ozga

dr Katarzyna Rogozińska

dr Anna Winiarczyk


Cofnij do strony Instytutu Pedagogiki 

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. Agata Chabior


PRACOWNICY

dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska

dr hab. Agnieszka Szplit

dr Agata Jopkiewicz

dr Barbara Klasińska

dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska

dr Justyna Miko-Giedyk

dr Renata Miszczuk

dr Katarzyna Potaczała-Perz

dr Anna Przygoda


Cofnij do strony Instytutu Pedagogiki 

KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. Bożena Matyjas


PRACOWNICY

dr hab. Anna Kieszkowska

dr hab. Tadeusz Sakowicz

dr hab. Bożena Zawadzka

dr Patrycja Hanyga

dr Anna Róg

dr Aneta Skuza

dr Karolina Wiśniewska


Cofnij do strony Instytutu Pedagogiki 

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. Paulina Forma


PRACOWNICY

prof. dr hab. Wanda Dróżka

dr hab. Justyna Dobrołowicz

dr hab. Sławomir Olszewski

dr hab. Katarzyna Parys

dr Anita Garbat

dr Tomasz Łączek

dr Zofia Okraj

dr Joanna Sądel 


Cofnij do strony Instytutu Pedagogiki 

KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. Małgorzata Przeniosło


PRACOWNICY

prof. dr hab. Ewa Kula

dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła

dr Marzena Pękowska

dr Michał Stolarczyk

 • adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118, bud. dydakt. A, pokój nr 115
 • tel. 44 732 74 00

dr Katarzyna Szymczyk

 • adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118, bud. dydakt. A, pokój nr 115
 • tel. 44 732 74 00

Cofnij do strony Instytutu Pedagogiki 

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. Dorota Ruszkiewicz

 • profesor uczelni
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118 bud. dydakt. A, pokój nr 214
 • tel. 44 732 74 04

PRACOWNICY

dr hab. Władimir Pasicznik

 • profesor uczelni
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118 bud. dydakt. A, pokój nr 209
 • tel. 44 732 74 04

dr Beata Ciupińska

 • adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118, bud. dydakt. A, pokój nr 214
 • tel. 44 732 74 04

dr Jolanta Jarocka-Piesik

dr Izabela Kiełtyk-Zaborowska

dr Paweł Plaskura

 • adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118, bud. dydakt. A, pokój nr 210
 • tel. 44 732 74 04

dr Grażyna Sztanke

 • adiunkt dydaktyczny
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118, bud. dydakt. A, pokój nr 303
 • tel. 44 732 74 04

dr Anastazja Wilczkowska

 • adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118, bud. dydakt. A, pokój nr 319
 • tel. 44 732 74 04

dr Olga Zamecka-Zalas

 • adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 114/118, bud. dydakt. A, pokój nr 117
 • tel. 44 732 74 04

Cofnij do strony Instytutu Pedagogiki 

dr hab. Sławomir Chrost


Cofnij do strony Instytutu Pedagogiki