Plakat "Nowoczesne środki dydaktyczne w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej"

Zapraszamy studentów III, IV i V roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na warsztaty „Nowoczesne środki dydaktyczne w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej” – 28 listopada oraz 5 grudnia

Plakat "Nowoczesne środki dydaktyczne w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej"

Serdecznie zapraszamy studentów III, IV i V roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na warsztaty „Nowoczesne środki dydaktyczne w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej” – 28 listopada oraz 5 grudnia