Zarządzenie Dziekana nr 1/2021

Zarządzenie nr 1

Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 lutego 2021 roku

 

w sprawie zakończenia działalności Komisji Etyki Badań Naukowych działającej przy Katedrze Psychologii.

 

Pobierz treść zarządzenia