Organizatorzy konferencji. Od lewej Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii - dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK, Anna Dusza-Ciechanowska, Zastępca Prezydenta Miasta Kielce - Marcin Chłodnicki, mgr Paweł Pociecha, Kierownik Katedry Psychologii UJK - dr hab. Krzysztof Gąsior, prof. UJK

Konferencja naukowo – szkoleniowa pt. „Profilaktyka zagrożeń wśród dzieci i młodzieży – nowe wyzwania

16 grudnia 2022 r., Centrum Edukacji Artystycznej UJK

      W dniu 16 grudnia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa dla uczniów szkół średnich pt. „Profilaktyka zagrożeń wśród dzieci i młodzieży – nowe wyzwania”.

      Wydarzenie to wpisuje się w cyklicznie prowadzoną akcję profilaktyczną „Twoje zdrowie – nasza sprawa”, która realizowana jest przez, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Miasto Kielce.

      W spotkaniu oprócz przedstawicieli wymienionych jednostek udział wzięli uczniowie kieleckich szkół średnich wraz z nauczycielami, którzy wspólnie przygotowali spoty dotyczące różnorodnych działań sprzyjających zachowaniu zdrowia.

      Po przedstawieniu prezentacji oraz omówieniu zagrożeń jakie czyhają na młodzież i dzieci oraz możliwości ich przeciwdziałania, zaprezentowane zostały prace nagrodzone w konkursie. Laureatom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

Zdjęcia: Krzysztof Kupczewski, Krzysztof Chaba / UJK