Logo Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Zapraszamy studentów kierunku Pedagogika do wzięcia udziału w SZKOLENIU Z ZAKRESU SAMOOBRONY

Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku I stopnia oraz I i II roku drugiego stopnia kierunku: Pedagogika, do wzięcia udziału w SZKOLENIU Z ZAKRESU SAMOOBRONY. Zadanie realizowane jest w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Moduł M2 Moduł podnoszenia kompetencji

Formularz zgłoszeniowy można do 8 listopada 2022 roku:

  • przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 121;
  • lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres w godzinach od 9:00 do 14:00 (dni robocze).

Informacja o naborze: PDF DOCX
Formularz zgłoszeniowy: PDF DOCX