Logo Wydziału Pedagogiki i Psychologii

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Sukces życiowy w społeczeństwie osiągnięć” 2 czerwca 2023r.

Zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji naukowej z cyklu „Sukces życiowy w dyskursie społecznym”. Celem głównym konferencji będzie ukazanie zagadnień dotyczących sukcesu życiowego, związanego z interdyscyplinarnym rozumieniem funkcjonowania człowieka w różnych przestrzeniach życia.  Rozważania dotyczyć będą rozumienia sukcesu życiowego, jego społecznych i edukacyjnych uwarunkowań oraz czynników sprzyjających i utrudniających jego osiągnięcie.

Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiki i Psychologii.

Miejsce konferencji: Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach, ul. Uniwersytecka 19, Kielce, aula.

Kontakt: konferencja.sukces.zyciowy@ujk.edu.pl

Pobierz kartę zgłoszeniową na konferencję PDF 
Pobierz informację o konferencji PDF