Uczestnicy świątecznego spotkania

Świąteczne melodie – muzycznie, wielojęzycznie i wielokulturowo

 19 grudnia 2022r. Centrum Edukacji Artystycznej

W dniu 19 grudnia 2022r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyło się wydarzenie pt. Świąteczne melodie – muzycznie, wielojęzycznie i wielokulturowo.

W spotkaniu uczestniczyły władze Uniwersytetu, reprezentowane przez Panią Prorektor dr hab. inż. Barbarę Gawdzik, prof. UJK, władze Wydziału Pedagogiki i Psychologii w osobie Pana Prodziekana dr hab. Sławomira Kozieja, prof. UJK oraz Pani Prodziekan dr Beaty Bugajskiej-Jaszczołt oraz władze Instytutu Pedagogiki, potwierdzone obecnością Pani Dyrektor dr hab. Pauliny Formy, prof. UJK oraz Pani Wicedyrektor dr hab. Ilony Żeber-Dzikowskiej, prof. UJK.

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej UJK reprezentowany był w pełnym składzie.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli także przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Chęcin oraz uczniowie kieleckich szkół.

Najliczniejszą grupę uczestników stanowili studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Celem spotkania było popularyzowanie wielojęzyczności, poznawanie różnorodności kulturowej, promowanie muzycznych talentów oraz integrowanie społeczności studenckiej.

Muzyczny wymiar tego wydarzenia zdefiniowały melodie opowiadające o Świętach Bożego Narodzenia i kreujące świąteczny nastrój. Takie ponadczasowe szlagiery zostały wykonane w wersji instrumentalnej oraz wokalnej przez muzyczne talenty w osobie dra Bartłomieja Kotowskiego oraz studentów: Julii Blicharskiej, Agaty Morawskiej i Piotra Janeczka. Dwa pozostałe wymiary – wielojęzyczny i wielokulturowy – wynikały z obecności na naszym wydziale studentów pochodzących z Ukrainy oraz studentów z programu Erasmus + z Włoch i Hiszpanii, którzy przedstawili tradycje i obyczaje świąteczne, obchodzone w ich kręgach kulturowych.

O świątecznym „must have” i „must know” opowiedział w humorystyczno-naukowym formacie antropolog kultury, socjolog dr Bartłomiej Kotowski.

W roli animatorki wystąpiła studentka Karina Grzelewska w przebraniu elfa, posiadającego i potrafiącego wykorzystać wielką moc, aktywizującą wszystkich uczestników wydarzenia.

Spotkanie poprowadził student Paweł Kosowski, przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WPP i jednocześnie współorganizator wydarzenia.


Transmisja z wydarzenia


Info: Izabela Jaros, Bartłomiej Kotowski / UJK
Foto: Rafał Krakowiak / UJK
Kamery: Krzysztof Kupczewski / UJK
Dźwięk: Andrzej Arabski / UJK
Studio: Krzysztof Kupczewski / UJK

Skip to content