VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Sukces życiowy w społeczeństwie osiągnięć” 2 czerwca 2023r.

Zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji naukowej z cyklu „Sukces życiowy w dyskursie społecznym”. Celem głównym konferencji będzie ukazanie zagadnień dotyczących sukcesu życiowego, związanego z interdyscyplinarnym rozumieniem funkcjonowania człowieka w różnych przestrzeniach życia.  Rozważania dotyczyć będą rozumienia sukcesu życiowego, jego społecznych i edukacyjnych uwarunkowań oraz czynników sprzyjających i utrudniających jego osiągnięcie. Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego […]

Czytaj więcej

Zaproszenie na konferencję: „UCZYMY OTWARTOŚCI – EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA” – 23 marca 2023 r.

  Rejestracja na część warsztatową:  Warsztat Kod formy I. Szkolna Ocena Funkcjonalna (SzOF) jako narzędzie w warsztacie pracy nauczyciela edukacji włączającej – dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ, prof. UKW WS172 II. Wykorzystanie IT w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami – Anetta Mandzyn, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu WS173 III. […]

Czytaj więcej

Zaproszenie na konferencję: „WCZESNA INTERWENCJA PSYCHOLOGICZNA W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH”

Konferencja upowszechniająca rezultaty Projektu: Psych.E.In. – Psychological early intervention: clinical training Nr 2020-1-PL-KA202-082075 Miejsce : Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Termin: 19.01.2023 r. WCZESNA INTERWENCJA PSYCHOLOGICZNA W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH INTERVENTION PSYCHOLOGY IN THE FACE OF NEW CHALLENGES IN SOCIAL LIFE Sesja dopołudniowa 11.00 – 13.00 11.00 –11.20 Powitanie prof. UJK dr […]

Czytaj więcej

Wykład otwarty mgr Justyny Lis oraz mgr Lidii Bąk nt. Koncepcja outdooreducation w kształceniu przedszkolnym – 1 grudnia 2022 o godz. 13:15, Aula Ceart A

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy Wszystkich chętnych do udziału w wykładzie otwartym mgr Justyny Lis oraz mgr Lidii Bąk nt. Koncepcja outdooreducation w kształceniu przedszkolnym. Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2022 o godzinie 13:15 w Auli Ceart A.

Czytaj więcej

III Świętokrzyski Kongres Dwujęzyczności – 15 listopada 2022

W dniu 15 listopada odbędzie się III Świętokrzyski Kongres Dwujęzyczności, którego organizatorem jest Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Celem spotkania jest prezentacja rozwiązań dotyczących dwujęzyczności w szkołach na terenie województwa świętokrzyskiego. W ramach Kongresu przewidziano równolegle sesje tematyczne dotyczące: przedszkoli i klas I–III szkół podstawowych; klas IV–VIII szkół podstawowych […]

Czytaj więcej

Zaproszenie na III Świętokrzyski Kongres Dwujęzyczności – 15 listopada 2022

Szanowni Państwo, w dniu 15 listopada 2022 roku w AULI CEART odbędzie się III Świętokrzyski Kongres Dwujęzyczności współorganizowany przez Wydziały Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Zapraszamy.

Czytaj więcej

III Forum Zdrowia Psychicznego

Szanowni Państwo, Zapraszamy na III Forum Zdrowia Psychicznego, które odbędzie się 25 paździenika 2022 r. w Centrum Edukacji Artystycznej UJK (szczegółowy program w załączeniu).   

Czytaj więcej

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Sukces życiowy w przestrzeni społecznej’ 10 czerwca 2022

Zapraszamy na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu 'Sukces życiowy w dyskursie społecznym’, która odbędzie się w formie hybrydowej w dniu 10 czerwca 2022 roku. Celem głównym konferencji będzie interdyscyplinarne ukazanie zagadnień związanych z rozumieniem i postrzeganiem sukcesu życiowego, edukacją, wychowaniem, samorealizacją oraz funkcjonowaniem człowieka w przestrzeni społecznej. Problematyka wystąpień konferencyjnych poświęcona zostanie kategorii sukcesu […]

Czytaj więcej

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 'Doświadczenie traumy w biegu życia’ 19-20 maja 2022

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Doświadczenie traumy w biegu życia, Kielce, 19-20 maja 2022 r. Organizatorzy: Katedra Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień IP Uniwersytetu Łódzkiego Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach, Referat Promocji […]

Czytaj więcej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii – badania, dialog, rozwojowe zasoby i codzienne praktyki’/’Changes in the Learning Environment in Early Childhood Education during (and after) a Pandemic – Research, Dialogue, Developmental Resources and Everyday Practices’

WERSJA POLSKA Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii – badania, dialog, rozwojowe zasoby i codzienne praktyki, Kielce, 13-14 maja 2022 r. Jest ona współorganizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Pedagogiki i Psychologii) we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej […]

Czytaj więcej