Zarządzenie Dziekana nr 7/2022

Zarządzenie nr 7 Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie przeniesienia studentów na kierunek psychologia prowadzony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach   Pobierz Zarządzenie  PDF

Czytaj więcej

Zarządzenie Dziekana nr 6/2022

Zarządzenie nr 6 Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 czerwca 2022 roku   w sprawie odwołania Zarządzenia Nr 4/2022 Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii w sprawie powołania Zespołów ds. Monitorowania Jakości Prac Dyplomowych   Pobierz Zarządzenie  PDF

Czytaj więcej

Zarządzenie Dziekana nr 5/2022

Zarządzenie nr 5 Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 maja 2022 roku   w sprawie szczegółowych form i sposobu weryfikacji efektów uczenia się studentów przyjmowanych w drodze przeniesienia na studia prowadzone na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 […]

Czytaj więcej

Zarządzenie Dziekana nr 4/2022

Zarządzenie nr 4 Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2022 roku   w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Jakości Prac Dyplomowych   utraciło moc na podstawie Zarządzenia Dziekana Nr 4/2022 Pobierz Zarządzenie  PDF Pobierz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  DOC

Czytaj więcej

Zarządzenie Dziekana nr 4/2021

Zarządzenie nr 4 Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 października 2021 roku   w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach    Pobierz treść zarządzenia

Czytaj więcej

Zarządzenie Dziekana nr 3/2021

Zarządzenie nr 3 Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2021 roku   w sprawie zasad przyjęcia studentów w drodze przeniesienia na kierunek psychologia.   Pobierz treść zarządzenia

Czytaj więcej

Zarządzenie Dziekana nr 2/2021

Zarządzenie nr 2 Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 lutego 2021 roku   w sprawie powołania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych   Pobierz treść zarządzenia Regulamin Komisji ds. Etyki Badań Naukowych (zm Uchwałą nr 1/2023 KEBN) Wniosek do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Formularz opinii Komisji Zgoda uczestnika […]

Czytaj więcej

Zarządzenie Dziekana nr 1/2021

Zarządzenie nr 1 Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 lutego 2021 roku   w sprawie zakończenia działalności Komisji Etyki Badań Naukowych działającej przy Katedrze Psychologii.   Pobierz treść zarządzenia

Czytaj więcej