Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii – badania, dialog, rozwojowe zasoby i codzienne praktyki’/’Changes in the Learning Environment in Early Childhood Education during (and after) a Pandemic – Research, Dialogue, Developmental Resources and Everyday Practices’

Zdjęcie

WERSJA POLSKA


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii – badania, dialog, rozwojowe zasoby i codzienne praktyki, Kielce, 13-14 maja 2022 r.

Jest ona współorganizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Pedagogiki i Psychologii) we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji) i Sekcją Edukacji Elementarnej KNP PAN.

Konferencja jest dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych (DNK/SP/513722/2021).

Wstępne informacje zawarte są w Komunikacie nr 1.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. ucz.

Ważne daty


28 luty 2022 – Komunikat nr 2
30 kwietnia 2022 – Termin nadsyłania zgłoszeń
4 maja 2022 – Termin wniesienia opłaty konferencyjnej
13-14 maja 2022 – termin konferencji
30 czerwca 2022 – przesłanie tekstu do recenzji.

KONTAKT

Rejestracja on-line zarerestruj się

Witryna WWW Konferencji https://www.wczesnaedukacja2022.pl/

Pobierz informację o konferencji (Komunikat nr 1) PDF DOCX
Pobierz Komunikat nr 2 PDF DOCX
Pobierz Komunikat nr 3 PDF DOCX

Transmisja on-line z Konferencji – dzień I (13 maja)

Transmisja on-line z Konferencji – dzień II (14 maja)

Pobierz e-Program konferencji (obrady on-line) PDF DOCX

Piątek 13 V 22, godz. 9:30, obrady plenarne – dołącz do sesji Zoom
dołącz on-line

Sobota 14 V 22, godz. 9:00, obrady plenarne – dołącz do sesji Zoom
dołącz on-line

Piątek 13 V 22, godz. 15:30, obrady w sekcjach – dołącz do sesji Zoom
dołącz on-line

Pobierz Program konferencji (sesje plenarne) PDF DOCX
Pobierz Program obrad w sekcjach PDF DOCX
Pobierz Program warsztatów PDF DOCX

Pobierz Wymogi edytorskie PDF


ENGLISH VERSION


We kindly invite you to participate in The International Scientific Conference 'Changes in the Learning Environment in Early Childhood Education during (and after) a Pandemic – Research, Dialogue, Developmental Resources and Everyday Practices’ being held on May 13-14, 2022 in Kielce.

Conference co-funded by Ministry of Science and Higher Education under the programme Excellent Science – Support for scientific conferences (DNK/SP/513722/2021).

Important Dates


April 30, 2021 – registration deadline
May 4, 2022 – conference payment deadline
May 13-14, 2022 – conference days.

CONTACT US:
On-line registration  register here

Conference website https://www.wczesnaedukacja2022.pl/

Conference information (First announcement) download (in Polish)  PDF  DOCX
Second announcement download (in Polish)  PDF  DOCX
Third announcement download (in Polish)  PDF  DOCX

Conference e-Programme download (on-line presentations) PDF DOCX

On-line transmission – Day I (May 13)

On-line transmission – Day II (May 14)

Friday 13th May 2022, 9:30 AM Warsaw, plenary sessions – join Zoom Meeting
join us on-line

Saturday 14th May 2022, 9:00 AM Warsaw, plenary sessions – join Zoom Meeting
join us on-line

Friday 13th May 2022, 3:30 PM Warsaw, parallel sessions – join Zoom Meeting
join us on-line

 

Skip to content